• om-oss-4
  • om-oss-1
  • om-oss-2
  • om-oss-3

Ammor Snickerier är ett Gotländskt snickeri som har specialiserat sig på fönster- och dörrtillverkning. Med 25 års erfarenhet sker tillverkningen på klassiskt vis av kärnfuru som är hårt och hartsrikt.

Ammor Snickerier ligger på Ammor gård i Mästerby, 30 minuters bilfärd, rakt söderut från Visby.

1989 förvärvades gården Ammor av två bröder för att bedriva lantbruk med boskap och skog. Den ena brodern hade ett stort intresse för att snickra, han köpte in maskiner och startade år 1990 snickeriverksamheten i en del av ladan. Successivt fasades lantbruket ut och idag är marken på arrende för skogsbruk och odling.

I början av 90-talet började ryktet sprida sig om de skickliga snickarna, så 2003 var det dags att gör en stor modernisering och utbyggnad av verkstaden. Idag är snickeriet 500m2 med moderna maskiner och verktyg samtidigt som gamla tekniker, hantverksskicklighet och kvalitetstänkande står i fokus.